top of page

ACCESS BARS®

Sedenie v dĺžke 60 minút.

  • 1 ho
  • 40 eur
  • Nový priestor - Lula Factory - Kadnárová 37

Popis služby

Je dotyková terapia zameraná na jemné dotykové ošetrenie 32 bodov na hlave, čím sa spúšťa hlboká relaxácia, „čistenie“ doteraz nadobudnutých postojov, myšlienok a emócií a otvorenie vedomia. Dotknutím Access bodov dochádza k uvoľneniu elektromagnetického náboja, ktorý drží nežiadúce napätie, myšlienky a stres v našom tele. Počas spúšťania procesu "Bars" sa spomaľujú a harmonizujú mozgové vlny, čo vedie k eliminácii vzorcov nášho správania. Postupne sa stávame v súčasnom živote prítomnejší a naša minulosť sa nepremieta do našej budúcnosti tak ako predtým. Počas terapie pohodlne ležíte a ja sa jemne dotýkam vašej hlavy na bodoch súvisiacich so všetkými oblasťami života, od vzťahov, cez komunikáciu, peniaze, kreativitu, starnutie, hlboké uvoľnenie a liečenie.


Storno podmienky

Pre zrušenie alebo zmenu termínu sa nám ozvyte najneskôr 12h vopred. V prípade ak sa nedostavíte na termín budeme si nárokovať 50% z ceny za sedenie.


Kontaktné údaje

  • Kadnárova 37, Bratislava, Slovensko

    +421917524030

    info.mojeja@gmail.com


bottom of page